Conceptul Simpozionului Internațional STOP Cancer

Cancerul este cea mai devastatoare boală a secolului XXI. Cercetarea în domeniul oncologiei avansează într-un ritm foarte rapid, iar colaborarea medicilor care se ocupă de bolnavul oncologic este crucială pentru a pune la dispoziția acestora cele mai noi modalități de diagnostic și tratament. Menirea acestui simpozion este de a facilita dialogul dintre specialiștii români în oncologie și cei din diaspora având ca urmare prezentarea celor mai importante decoperiri din oncologia pre-clinică și translațională precum și rezultatele studiilor clinice recente cu impact semnificativ în tratamentul acestor bolnavi. Intenția noastră este de a crea o platformă de cercetare oncologică care să faciliteze schimbul de informații și idei dintre cercetători și clinicieni oncologi, cu scopul de a dezvolta, în viitorul apropiat, proiecte de cercetare.

 

Simpozionul are o valoare ridicată clinică și științifică dată de lectori recunoscuți pe plan național și internațional care oferă atât o interpretare imparțială a rezultatelor celor mai recente studii clinice cât și abordări de ulltimă oră în diagnosticul și tratamentul cancerului. Sunt prezentate cele mai importante și inovative studii clinice internaționale publicate recent sau prezentate la congrese internaționale precum și descoperirile recente din cercetarea clinică și translațională din oncologie. Simpozionul acoperă principalele localizări de cancer și se adresează atât oncologilor medicali, chirurgilor, radioterapeuților, radiologilor, patologilor, specialiștilor în tratamentul durerii și medicini paliative și celorlalte specialități clinice aferente oncologiei, cât și cercetătorilor fundamentali și translaționali din domeniul oncologic.Se urmărește atât o relevanță practică cu mesaje clare de luat acasă și cu aplicabilitate clinică imediată cât și diseminarea ideilor inovatoare din cercetarea oncologică pre-clinică și translațională.

 

Interactivitatea este permanent asigurată în timpul tuturor conferintelor existând timp alocat intrebărilor si discuțiilor. La scurt timp după simpozion, prezentările devin disponibile în format electronic pe site-ul nostru.

 

Limba oficială de desfășurare a simpozionului este limba română.